Индекс за качество на въздуха

PM 1.0

PM 2.5
?

PM 10
?

Температура

Влажност

Налягане

Индекс: Senstate Basic Air Quality Index
Данни: www.senstate.com